RTV Halderberge

PBO (Programmabeleid Bepalend Orgaan)

Het PBO, voluit: Programmabeleid Bepalend Orgaan, vervult een belangrijke functie binnen de omroep. Het PBO bestaat uit minimaal vijf en maximaal elf leden, die de verschillende sectoren in de samenleving vertegenwoordigen. Het orgaan ‘keurt’ de programma’s die RTV Halderberge maakt en adviseert het bestuur.
De sectoren die vertegenwoordigd worden zijn: etnische en culturele minderheden, kerken, kunst & cultuur, maatschappelijke zorg en welzijn, werkgever en werknemers. Deze brede samenstelling is nodig om ervan verzekerd te zijn dat RTV Halderberge een maatschappelijk draagvlak in de gemeente Halderberge heeft. Eén van de belangrijkste taken van het PBO is het vaststellen van het programmabeleid en het daaraan toetsen van de uitgezonden programma's. Het PBO heeft daarvoor een aantal uitgangspunten opgenomen, waaronder:

  • De uitzendingen moeten een pluriform karakter dragen. Met andere woorden: de omroep moet openstaan voor het verwoorden van alle meningen van de verschillende groepen en individuen in de Halderbergse samenleving.
  • In de uitzendingen dient duidelijk naar voren te komen wat er binnen de verschillende maatschappelijke stromingen in de gemeente Halderberge leeft.
  • De programma's moeten van algemeen belang zijn voor de halderbergse samenleving of groepen daaruit en niet strijdig zijn met beginselen van verdraagzaamheid.

Het PBO heeft ook een aantal doelen geformuleerd. Om er enkele te noemen:

  • Bij het uitbreiden van de zendtijd moet worden uitgegaan van een tweeledige opzet. Een deel van de programma's moet nadrukkelijk op een breed publiek gericht zijn, terwijl andere delen specifiek gericht kunnen worden op één of meer doelgroepen.
  • Het overleg tussen de verschillende onderdelen binnen de omroep moet worden geoptimaliseerd, zodat er sprake is van een goede harmonische samenwerking, waardoor de HOS kan uitgroeien tot een omroep waar iedereen graag naar luistert en kijkt.

 Heb je interesse in deze vacature of misschien een vraag over de vacature, dan kun je contact met ons opnemen via deze pagina.

Wat verdien ik er mee?

Een hoop waardering van je collega's en de inwoners van Halderberge! Alle vacatures bij RTV Halderberge zijn op vrijwilligersbasis, dus je verdient er helemaal geen geld mee.

Interesse in een vacature?

Heb je interesse in een vacature, klik hier om te zien hoe je ons kunt bereiken.

Sponsoren

Heb ik ervaring nodig?

Ervaring is bij geen enkele vacature vereist, maar is natuurlijk altijd mooi meegenomen. De medewerkers van RTV Halderberge zullen je de kneepjes van het vak leren, je tips en trucs geven en altijd klaar staan voor vragen.