RTV Halderberge

Samen werken aan goed en betaalbaar wonen

Op woensdag 14 maart ondertekenden gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woonkwartier en huurdersverenigingen Moerdijkse Waard en Huurdersbelangenvereniging Bernardus Wonen de met elkaar gemaakte prestatieafspraken voor 2018-2020. Doel van de prestatieafspraken is er samen voor te zorgen dat mensen met een laag inkomen goed en betaalbaar kunnen wonen.

Film Jusqu'à La Garde

Donderdag 22 maart - 20:15 

Soms verlaat je de filmzaal met een fikse dreun; dat overkomt je bij Jusqu'à la garde. Wanneer beweerd wordt dat de werkelijkheid vaak nog erger is, moet je daar in deze situatie maar niet aan denken. 

Onmiddellijk bij de opening van de film wordt het je als kijker al duidelijk: de rechter leest een verklaring voor van Julien, de elfjarige zoon van een net gescheiden echtpaar. Miriam wil graag de volledige voogdij over de jongen, maar de rechter besluit tot een gedeelde, waarna steeds heftiger beschuldigingen over en weer zullen volgen. Dat is niet eens zo'n probleem voor de oudere dochter, die trekt haar eigen plan, maar Julien is ronduit de dupe. 

De titel van de film verwijst, net als de Engelse titel Custody, niet alleen naar 'voogdij' maar ook naar 'gevangenschap'. 

Filmtheater Fanfare Oudenbosch, Utopia zaal - Pagnevaartweg (Markland College)

Twee grote projecten zonnepanelen in Halderberge

De gemeente Halderberge gaat samen met Energiek Halderberge twee grote zonnepanelenprojecten voorbereiden en opstarten, waarbij inwoners kunnen participeren. 

Op het dak van het gemeentehuis worden ongeveer 300 zonnepanelen geplaatst. De gemeente en Energiek Halderberge hebben hierover een huurovereenkomst gesloten. Daarnaast stelt de gemeente Halderberge een stuk grond beschikbaar tussen de brandweerkazerne en de spoorlijn voor een zonneweide met zonnepanelen. Daarover is een intentieovereenkomst ondertekend.

Schermafbeelding 2018-03-15 om 13.13.21

Tijdelijk drukker op de centrumroute door Oudenbosch

Tussen 12 maart en 13 april a.s. vinden wegwerkzaamheden plaats aan de Vaartweg tussen de spoorwegovergang en de rotonde van de Oudenbosche Koepelbaan. De Vaartweg is dan gesloten voor het gemotoriseerd verkeer. Fietsers en voetgangers kunnen er wel langs.
Door de afsluiting van de Vaartweg zal er tijdelijk meer verkeer rijden op de centrumroute door Oudenbosch.
Wij streven ernaar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip, aldus gemeente Halderberge.

Collecten maart 2018

In de maand maart 2018 kan door de volgende instelling worden gecollecteerd:
  • Van 4  t/m 10 maart:  St. Jantje Beton
  • Van 11 t/m 17 maart: Amnesty International
  • Van 18 t/m 24 maart: Reumafonds
  • Van 25 t/m 31 maart: St. ZOA

Komt een instelling niet voor in het rooster dan is er in principe geen vergunning verleend. Collectanten dienen tijdens de collecte in het bezit te zijn van een legitimatiebewijs waarop de naam van de collecterende instelling en de periode waarvoor vergunning is verleend vermeld is. Vraag hiernaar als u het niet vertrouwt.

U kunt bij twijfel ook contact opnemen met Team Regie en Verbinding, telefoonnummer 14 0165 of met de politie, team Roosendaal, telefoonnummer 0900-8844.

 

Kijk naar Halderberge TV

Kijk naar Halderberge TV via het analoge kanaal 22 van Ziggo of kanaal
12 van Caiway

 

Luister naar Radio Halderberge

Klik hier voor alle luistermogelijkheden

Sponsoren