RTV Halderberge

Colleges kiezen voor Ons West Brabant

Colleges kiezen voor Ons West Brabant

De colleges van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert vinden unaniem dat Ons West Brabant de streekomroep moet worden van deze gemeenten. Zij stellen hun gemeenteraden voor om het Commissariaat voor de Media te adviseren de zendmachtiging te verlenen aan Stichting Streekomroep voor West-Brabant voor een periode van vijf jaar.
Het landelijk beleid is erop gericht dat de huidige 260 lokale omroepen opgaan in 84 streekomroepen. Daarop hebben de lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert besloten te fuseren tot Stichting Streekomroep voor West-Brabant. De nieuwe streekomroep krijgt de naam Ons West Brabant. Deze moest wel een nieuwe zendmachtiging aanvragen bij het Commissariaat voor de Media. Die laat zich daarover adviseren door de gemeenteraden. Het commissariaat ontving ook een aanvraag van een nieuwe gegadigde: Media 4U. Daarom moeten de gemeenteraden in december besluiten aan wie zij de zendvergunning willen verstrekken. De vier colleges kiezen daarbij unaniem voor Ons West Brabant.

Stichting Streekomroep voor West-Brabant een feit

Stichting Streekomroep voor West-Brabant is vanaf maandag 21 augustus een feit. Die dag passeerde de statuten bij de notaris en werd de stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. De vier huidige lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert gaan op in de nieuwe streekomroep. De streekomroep start in oktober met haar tv-uitzendingen en in januari met haar radio-uitzendingen onder de naam ‘Ons West-Brabant’.

De Organisatie voor Lokale Omroepen in Nederland (OLON) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) willen de huidige circa 275 lokale omroepen terugbrengen naar 77 grotere streekomroepen. Bij een streekomroep fuseren meerdere lokale omroepen in een regio tot één grotere streekomroep.

Lange adem
Het fusieproces vergt echter een lange adem. Dat hebben de besturen van de lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert ervaren. Al in 2015 tekenden zij een intentieverklaring om te komen tot een streekomroep. Toen nog samen met de lokale omroepen van Rucphen en Steenbergen. Gaandeweg het proces hebben zij besloten voorlopig zelfstandig te blijven. Het fusieproces is daarop voortgezet door de vier andere omroepen. Dat heeft wel de nodige vertraging veroorzaakt. Daarnaast kost een dergelijk fusieproces enorm veel tijd.

Etten-Leur
Het langdurig proces heeft gevolgen gekregen voor de zendvergunning in de gemeente Etten-Leur. De zendvergunningen worden voor 5 jaar verstrekt door het Commissariaat voor de Media. In november dit jaar loopt de zendvergunning af van Stichting Local FM, de huidige lokale omroep van Etten-Leur. Stichting Streekomroep voor West-Brabant in oprichting heeft een aanvraag voor de vergunning ingediend. Omdat de stichting nog niet formeel is opgericht, is er ook een aanvraag ingediend door Stichting Local FM. Inmiddels heeft zich nog een partij gemeld, namelijk Stichting Media 4U.

Uitgesteld
Bij de beoordeling van de aanvragen laat het Commissariaat voor de Media zich adviseren door de gemeenteraad. Door de ingewikkelde situatie die in Etten-Leur is ontstaan wil het Commissariaat de gemeenteraad de ruimte geven om tot een goed onderbouwd advies te komen. Daarom is de streefdatum voor het uitbrengen van een advies uitgesteld tot medio december dit jaar. Op dat moment is Stichting Streekomroep voor West-Brabant een feit. Daardoor kan deze aanvraag worden meegenomen en komt de aanvraag van Stichting Local FM te vervallen.

Gezamenlijk
Tegelijk zullen ook de gemeenteraden van Halderberge, Moerdijk en Zundert zich over de zendvergunning van hun lokale omroep moeten buigen. Als een omroep een aanvraag indient voor meerdere gemeenten, dan moeten de gemeenteraden gezamenlijk een advies aan het Commissariaat voor de Media uitbrengen.

Voorbereiden
Stichting Streekomroep voor West-Brabant is naast het fusieproces ook druk doende met het opzetten van een professioneel nieuwscentrum en met het voorbereiden van haar programma’s op radio, tv, internet en sociale media. Op 1 oktober start Ons West-Brabant met haar tv-uitzendingen volgens de nieuwe programmering. De radioprogrammering begint in januari 2018. Tegelijk start het nieuwscentrum dat 24 uur per dag, zeven dagen per week het streeknieuws verslaat op radio, tv, internet en sociale media.

Mijn omroep
Door de vorming van een nieuwe streekomroep zijn de vele medewerkers in staat de inwoners van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert nog beter op de hoogte te houden van de gebeurtenissen in hun regio. Met oogstrelende tv-programma’s, luisterrijke radio-uitzendingen en actuele berichten op internet en sociale media krijgt West-Brabant een omroep om trots op te zijn. Een omroep waar elke inwoner zich mee verbonden voelt. Dat alles onder het motto: ‘Ons West Brabant, Mijn Omroep’.

Vier lokale omroepen worden één

Onder het motto ‘Samen kun je meer’ slaan de lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert de handen ineen. Binnenkort vormen zij één streekomroep onder de naam Ons West Brabant.

De nieuwe streekomroep houdt de inwoners nog beter op de hoogte van de gebeurtenissen in hun regio. Met oogstrelende tv-programma’s, luisterrijke radio-uitzendingen en actuele berichten op internet en sociale media krijgt West-Brabant een omroep om trots op te zijn.

We willen een omroep zijn waar elke inwoner zich mee verbonden voelt. Dat onder het motto: ‘Ons West Brabant, Mijn Omroep’. 

 

Kijk naar Ons West Brabant TV

RTV Halderberge maakt deel uit van
streekomroep Ons West Brabant
voor meer informatie zie: 
http://www.onswestbrabant.nl

 

Luister Live

Kijk op http://www.onswestbrabant.nl voor alle luistermogelijkheden.

 

Vanaf donderdag 12 april 2018 is hier alleen nog de raadsuitzendingen
van de gemeente Halderberge te horen.

Sponsoren