Colleges kiezen voor Ons West Brabant

Colleges kiezen voor Ons West Brabant

De colleges van burgemeester en wethouders van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert vinden unaniem dat Ons West Brabant de streekomroep moet worden van deze gemeenten. Zij stellen hun gemeenteraden voor om het Commissariaat voor de Media te adviseren de zendmachtiging te verlenen aan Stichting Streekomroep voor West-Brabant voor een periode van vijf jaar.
Het landelijk beleid is erop gericht dat de huidige 260 lokale omroepen opgaan in 84 streekomroepen. Daarop hebben de lokale omroepen van Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk en Zundert besloten te fuseren tot Stichting Streekomroep voor West-Brabant. De nieuwe streekomroep krijgt de naam Ons West Brabant. Deze moest wel een nieuwe zendmachtiging aanvragen bij het Commissariaat voor de Media. Die laat zich daarover adviseren door de gemeenteraden. Het commissariaat ontving ook een aanvraag van een nieuwe gegadigde: Media 4U. Daarom moeten de gemeenteraden in december besluiten aan wie zij de zendvergunning willen verstrekken. De vier colleges kiezen daarbij unaniem voor Ons West Brabant.